شماره های تماس :

02155295129
02155296960
02144903803
02144905603

شماره تماس مدیر عامل :

۰۹۱۲۱۹۹۹۶۹۸

شماره تماس مدیر بازرگانی :

۰۹۱۲۱۵۹۶۹۷۰

شماره تماس مدیر عملیات :

۰۹۱۲۱۰۰۱۰۸۶

 

 

آدرس :

نسیم شهر پایانه حمل و نقل استان تهران , بنیان ترابر غرفه ۵۸