اسناد حمل

اسناد حمل

اسناد حمل راه نامه : در صورتیکه سند حمل، قابل انتقال بوده و به عنوان سند مالکیت محسوب شود، بارنامه نامیده شده و اگر این ویژگی را نداشته باشد، راه‌نامه می‌نامند (مانند اسناد حمل هواپیما و راه آهن و حمل با کامیون) توضیح آن که امروزه، اصطلاح بارنامه برای حمل هوایی و راه آهن و […]

اصطلاحات لجستیکی

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات لجستیکی

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات لجستیکی مشتری: شخصی حقیقی یا حقوقی که با شرکت برای جابجایی کالا قرارداد منعقد می نماید حمل و نقل بین‌‌المللی کالا : حمل و نقل بین‌المللی کالا عبارتست از جابجایی و حمل کالا از نقطه‌ای در داخل یک کشور به نقطه‌ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات […]